OCEÁNSKÁ NÁKLADNÍ

Skladové služby

Vysoce profesionální, nákladově efektivní a vysoce kvalitní
Mezinárodní poskytovatel logistických služeb na jednom místě pro globálního obchodníka

Skladové služby

SKLAD
NABÍZENÉ SLUŽBY
 • Kolekce Skladování
 • Dočasné skladování
 • Skladování náplní kontejnerů
 • Konsolidace z více továren
 • Řízení zásob
 • Vázané skladování
 • Chladírenské sklady
 • Skladování s řízenou teplotou
 • Skladování nebezpečného zboží
 • Vyzvednutí/doručovací služby
 • Třídění zboží
 • Balicí/přebalovací služby
 • Služby označování
 • Montážní služby

V neustále se vyvíjejícím prostředí globálního obchodu jsou efektivní a spolehlivé skladové služby prvořadé. V Dantful International Logistics jsme hrdí na to, že nabízíme komplexní skladová řešení šitá na míru tak, aby vyhovovala různorodým potřebám našich klientů. Naše široká škála služeb zajišťuje bezpečné skladování zboží, efektivní správu a rychlé dodání, čímž optimalizujeme celý proces dodavatelského řetězce.

Skladové služby jsou kritickou součástí spediceposkytující základní podporu podnikům překlenutím propasti mezi výrobou a distribucí. Díky využití pokročilých technologií a strategických lokalit poskytuje společnost Dantful International Logistics nákladově efektivní a efektivní řešení skladů, která zvyšují provozní efektivitu a snižují logistickou složitost. Ať už jste vlastníkem malého podniku nebo velkého podniku, naše skladové služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly flexibilitu a škálovatelnost, kterou potřebujete k prosperitě na dnešním konkurenčním trhu.

Náš tým zajišťuje, aby každý aspekt skladování a manipulace vašeho zboží odpovídal nejvyšším standardům kvality. Využíváme pokročilý software pro správu zásob, který zahrnuje technologii skenování a čárových kódů. To nám umožňuje efektivně kontrolovat a přijímat zboží, označovat je 1D nebo 2D čárovými kódy a sledovat každou řádkovou položku a podřádkovou položku v reálném čase. Zavedením těchto opatření dosahujeme přesné kontroly nad procesy a eliminujeme chyby.

Obsah

Místní skladové služby v Číně

Dantful International Logistics nabízí řadu místních skladových služeb v Číně přizpůsobených tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám podniků působících v zemi. Naše lokální skladová řešení jsou strategicky umístěna tak, aby zajistila snadný přístup a efektivní distribuci na klíčové trhy. Zde jsou hlavní služby, které nabízíme:

Kolekce Skladování

Náš sběrné skladování služby jsou navrženy tak, aby konsolidovaly zásilky od více dodavatelů, zefektivnily dodavatelský řetězec a snížily celkové náklady na přepravu. Tato služba je výhodná zejména pro podniky, které vyžadují agregaci zboží před další distribucí.

 • Definice a výhody

  • Sběrné skladování zahrnuje shromažďování zboží od různých dodavatelů na jednom místě.
  • Mezi výhody patří snížené přepravní náklady, lepší správa zásob a vyšší efektivita dodavatelského řetězce.
 • Vhodné scénáře a reference klientů

  • Ideální pro podniky s více dodavateli nebo pro ty, kteří chtějí optimalizovat svůj dodavatelský řetězec.
  • „Skladování sbírek společnosti Dantful výrazně zefektivnilo náš distribuční proces a umožnilo nám efektivněji spravovat naše zásoby.“ – Ohlas klienta

Dočasné skladování

Náš dočasné skladování služby poskytují flexibilní řešení úložiště pro podniky, které potřebují možnosti krátkodobého úložiště. Ať už řešíte sezónní výkyvy poptávky nebo neočekávané přebytky zásob, naše dočasné sklady mohou vyhovět vašim potřebám.

 • Případy použití a výhody

  • Dočasné skladování je ideální pro správu sezónních zásob, manipulaci s přebytečnými zásobami nebo podporu propagačních kampaní.
  • Mezi výhody patří flexibilita v délce skladování, úspora nákladů a možnost škálovat úložný prostor podle potřeby.
 • Vhodné scénáře

  • Maloobchod, FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), elektronický obchod a zpracovatelský průmysl často využívají dočasné sklady k efektivnímu řízení zásob.

Skladování náplní kontejnerů

Náš skladování náplně kontejnerů služby zajistí, že vaše zboží bude efektivně naloženo do kontejnerů pro mezinárodní přepravu. Tato služba je klíčová pro optimalizaci využití prostoru v kontejnerech a zajištění bezpečné přepravy vašich produktů.

 • Efektivní nakládání kontejnerů

  • Odborně řízené nakládací procesy pro maximalizaci využití prostoru a minimalizaci nákladů na dopravu.
  • Použití pokročilých technik a zařízení k zajištění bezpečného a bezpečného nakládání.
 • Výhody pro mezinárodní přepravu

  • Snížené riziko poškození během přepravy díky bezpečnému a optimalizovanému balení.
  • Zlepšená efektivita v procesu odesílání, což vede k rychlejším dodacím lhůtám.

Konsolidace z více továren

Náš konsolidace z více továren Služba umožňuje podnikům kombinovat zboží z různých výrobních zařízení do jednoho kontejneru pro export. Tato služba je ideální pro společnosti s více výrobními závody nebo pro dodavatele, kteří chtějí zefektivnit svou logistiku.

 • Kombinace zboží od více dodavatelů

  • Efektivní konsolidace zboží z různých továren do jednoho kontejneru.
  • Snižuje počet zásilek a související náklady.
 • Výhody pro firmy

  • Zjednodušuje logistický proces minimalizací počtu zásilek.
  • Zvyšuje celkovou efektivitu dodavatelského řetězce a snižuje náklady na dopravu.

Řízení zásob

Efektivní řízení zásob je rozhodující pro udržení optimálních zásob a zajištění včasného plnění objednávek. Na Vzteklývyužíváme pokročilé systémy sledování zásob a osvědčené postupy, které podnikům pomáhají efektivně spravovat jejich zásoby.

 • Pokročilé systémy sledování zásob

  • Naše systémy sledování zásob využívající nejmodernější technologii poskytují přehled o stavu zásob, umístění a pohybu v reálném čase.
  • To zajišťuje přesné záznamy o zásobách, minimalizuje riziko vyprodání zásob nebo přeplnění zásob a zvyšuje celkovou efektivitu dodavatelského řetězce.
 • Jak může správa zásob snížit náklady a zvýšit efektivitu

  • Udržováním optimální úrovně zásob mohou podniky snížit přepravní náklady, vyhnout se zásobám a zlepšit míru plnění objednávek.
  • Efektivní řízení zásob také pomáhá při identifikaci a řešení neefektivnosti v dodavatelském řetězci, což vede k úsporám nákladů a lepšímu provoznímu výkonu.

Mezinárodní skladové služby

Dantful International Logistics rozšiřuje své výjimečné skladové služby za hranice Číny a nabízí robustní mezinárodní řešení, která splňují globální potřeby našich klientů. Naše mezinárodní skladové služby jsou navrženy tak, aby zkrátily dodací lhůty, snížily náklady a zefektivnily globální dodavatelský řetězec. Zde jsou klíčové součásti našich mezinárodních skladových služeb:

Virtuální zámořské skladování

Náš virtuální zámořské sklady Služba umožňuje podnikům fungovat tak, jako by byly fyzicky přítomny na zahraničních trzích, aniž by potřebovaly značné kapitálové investice. Tato služba je ideální pro podniky, které chtějí rozšířit svůj dosah na trh bez složitosti zakládání a správy fyzických skladů v zámoří.

 • Definice a výhody

  • Virtuální sklad zahrnuje použití zařízení třetích stran ke správě a distribuci zásob.
  • Mezi výhody patří snížené režijní náklady, rychlejší vstup na trh a možnost škálovat operace na základě poptávky.
 • Jak to pomáhá zkrátit dodací lhůty a náklady

  • Umístěním zásob blíže ke koncovým zákazníkům virtuální sklad výrazně snižuje dodací lhůty a náklady.
  • Tato služba také umožňuje efektivnější řízení mezinárodních vratek a výměn.

Zámořská distribuční centra

Naše strategická poloha zámořská distribuční centra jsou navrženy tak, aby usnadnily efektivní distribuci zboží na různé mezinárodní trhy. Tato centra jsou vybavena pokročilou technologií a infrastrukturou, aby zvládla velké objemy zásob a zajistila včasné dodání zákazníkům.

Vázané skladování

Vázané skladování je specializovaná služba, která umožňuje podnikům skladovat zboží bez okamžitého placení cla a daní. Tato služba poskytuje významné finanční a provozní výhody, zejména pro podniky zabývající se mezinárodním obchodem.

 • Vysvětlení celního skladu

  • Celní sklady jsou zabezpečená skladovací zařízení, kde lze zboží skladovat pod celním dohledem, dokud není připraveno k opětovnému vývozu nebo propuštění pro domácí použití.
 • Výhody, jako jsou odložené platby cla a daní

  • Pomocí celních skladů mohou podniky odložit cla a daně, dokud zboží není prodáno nebo vystěhováno ze skladu.
  • To může vést ke zlepšení cash flow a snížení finanční zátěže.

Speciální skladové služby

Společnost Dantful International Logistics chápe, že určité zboží vyžaduje specializovaná skladovací řešení, aby byla zachována jeho kvalita a bezpečnost. Naše speciální skladové služby jsou navrženy tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám tohoto zboží a zajistily jeho skladování za optimálních podmínek. Zde jsou hlavní služby, které nabízíme:

Chladírenské sklady

Náš chladírenské skladování služby poskytují prostředí s řízenou teplotou pro skladování zboží podléhajícího zkáze. Tato služba je nezbytná pro průmyslová odvětví, jako jsou potraviny a nápoje, farmacie a biotechnologie.

 • Technologie používané v chladírenských skladech

  • Pokročilé chladicí systémy a technologie sledování teploty zajišťují, že zboží je skladováno při přesných teplotách.
  • Záložní napájecí systémy a nouzové protokoly jsou k dispozici pro zachování integrity skladovaného zboží.
 • Průmyslová odvětví využívající chladírenské skladování

  • Potraviny a nápoje: Zajištění čerstvosti a bezpečnosti rychle se kazícího zboží.
  • Farmaceutika: Udržování účinnosti léků a vakcín citlivých na teplotu.
  • Biotechnologie: Ochrana integrity biologických vzorků a produktů.

Skladování s řízenou teplotou

Náš skladování s řízenou teplotou služby poskytují stabilní prostředí pro zboží, které vyžaduje specifické teplotní rozsahy, ale nemusí být skladováno při teplotách pod bodem mrazu. Tato služba je ideální pro skladování předmětů, jako je kosmetika, chemikálie a určitá elektronika.

 • Význam regulace teploty ve skladování

  • Udržování stálé teploty zabraňuje poškození a znehodnocení citlivého zboží.
  • Zajišťuje shodu s regulačními požadavky na produkty citlivé na teplotu.
 • Příklady zboží citlivého na teplotu

  • Kosmetika: Zachování kvality a trvanlivosti kosmetických produktů.
  • Chemikálie: Prevence chemických reakcí a zachování stability průmyslových chemikálií.
  • Elektronika: Ochrana citlivých součástí před poškozením způsobeným teplotou.

Skladování nebezpečného zboží

Skladování nebezpečných materiálů vyžaduje specializovaná zařízení a přísné dodržování bezpečnostních předpisů. Náš skladování nebezpečného zboží služby zajišťují, že tyto materiály jsou bezpečně a bezpečně uloženy, čímž se minimalizují rizika pro lidi a majetek.

 • Zaváděná bezpečnostní opatření

  • Zařízení jsou vybavena pokročilými protipožárními systémy, kontrolními opatřeními a protokoly reakce na mimořádné události.
  • Zaměstnanci jsou proškoleni v zacházení s nebezpečnými materiály a dodržování příslušných předpisů.
 • Předpisy a dodržování předpisů

  • Naše postupy skladování jsou v souladu se všemi příslušnými místními a mezinárodními předpisy pro skladování nebezpečných materiálů.
  • Pravidelné kontroly a audity zajišťují průběžnou shodu a bezpečnost.

Skladové služby s přidanou hodnotou

Na dnešním konkurenčním trhu podniky vyžadují více než jen základní skladové služby, aby si udržely náskok. Společnost Dantful International Logistics si tuto potřebu uvědomuje a nabízí řadu skladových služeb s přidanou hodnotou navržených ke zvýšení efektivity, flexibility a celkové hodnoty vašeho dodavatelského řetězce. Tyto služby jdou nad rámec tradičních úložných řešení a poskytují další výhody, jako je zlepšená přesnost objednávek, rychlejší doba zpracování a lepší prezentace produktů. Zde jsou klíčové služby s přidanou hodnotou, které nabízíme:

Vyzvednutí/doručovací služby

Náš služby vyzvednutí a doručení jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezproblémová komplexní logistická řešení. Nabízíme možnosti vyzvednutí a doručení na vyžádání přizpůsobené vašim specifickým požadavkům.

 • Možnosti vyzvednutí a doručení na vyžádání

  • Flexibilní plánování, aby vyhovovalo vašim obchodním potřebám.
  • Sledování a aktualizace v reálném čase pro zajištění transparentnosti a spolehlivosti.
 • Výhody pro klienta

  • Zjednodušené operace a kratší manipulační časy.
  • Zvýšená spokojenost zákazníků díky včasným a přesným dodávkám.

Třídění zboží

Efektivní třídění zboží je zásadní pro udržení přesnosti objednávky a optimalizaci distribučního procesu. Naše třídicí služby zajistí, že vaše produkty budou roztříděny podle vašich specifikací, připraveny k okamžité expedici nebo dalšímu zpracování.

 • Jak může třídění zefektivnit dodavatelský řetězec

  • Snižuje chyby a zlepšuje přesnost objednávek.
  • Urychluje proces plnění, což vede k rychlejším dodacím lhůtám.
 • Přizpůsobená řešení pro třídění

  • Přizpůsobená kritéria třídění na základě typu produktu, místa určení nebo požadavků zákazníka.
  • Integrace s vašimi stávajícími systémy pro bezproblémový tok dat a operace.

Balicí/přebalovací služby

---- balení a přebalování jsou nezbytné pro ochranu vašich produktů a zlepšení jejich prezentace. Naše balicí služby nabízejí řadu možností, které vyhovují vašim potřebám, od základních ochranných obalů až po řešení na míru.

 • Dostupné možnosti přizpůsobení

  • Různé obalové materiály a designy na výběr.
  • Vlastní obalová řešení přizpůsobená požadavkům vaší značky a produktu.
 • Význam správného balení pro snížení škod

  • Chrání produkty před poškozením během přepravy.
  • Vylepšuje celkovou zákaznickou zkušenost s profesionálním balením.

Služby označování

Přesné a vyhovující označování je zásadní pro zajištění hladkých logistických operací a splnění regulačních požadavků. Naše služby označování pokrývají všechny aspekty označování produktů, od základních štítků s čárovými kódy až po podrobné štítky s dodržováním předpisů.

 • Typy nabízených služeb štítkování

  • Označení čárovým kódem pro správu zásob.
  • Označení shody pro splnění mezinárodních norem.
 • Soulad s mezinárodními standardy označování

  • Zajišťuje, že vaše produkty splňují všechny nezbytné regulační požadavky.
  • Snižuje riziko zpoždění nebo sankcí v důsledku nedodržení.

Montážní služby

Náš montážní služby přidávejte hodnotu svému dodavatelskému řetězci tím, že poskytujete řešení lehké montáže pro vaše produkty. Ať už potřebujete jednoduchou montáž produktu nebo složitější kitingové služby, máme odborné znalosti a zdroje, abychom vyhověli vašim potřebám.

 • Vysvětlení služeb světelné montáže

  • Zahrnuje úkoly, jako je montáž produktu, kompletace a předběžná montáž komponent.
  • Umožňuje vám soustředit se na hlavní obchodní činnosti, zatímco my se zabýváme procesem montáže.
 • Jak přidává hodnotu dodavatelskému řetězci

  • Snižuje náklady na pracovní sílu a zvyšuje efektivitu.
  • Zajišťuje konzistenci a kvalitu konečného produktu.

Proč si vybrat Dantful International Logistics?

Volba Dantful International Logistics pro vaše potřeby skladování přináší řadu výhod, které nás odlišují od konkurence. Zde je několik přesvědčivých důvodů, proč s námi spolupracovat:

 • Komplexní řešení

  • Od základního skladování až po pokročilé služby s přidanou hodnotou nabízíme kompletní sadu skladových řešení přizpůsobených vašim potřebám.
 • Nejmodernější technologie

  • Využíváme nejnovější technologie v oblasti řízení zásob, sledování a automatizace, abychom zajistili maximální efektivitu a přesnost.
 • Strategická místa

  • Naše sklady jsou strategicky umístěny tak, aby poskytovaly snadný přístup na klíčové trhy a zkracovaly přepravní časy a náklady.
 • Zkušený tým

  • Náš tým logistických profesionálů přináší dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti k efektivnímu řízení vašich skladových potřeb.
 • Přizpůsobené služby

  • Chápeme, že každé podnikání je jedinečné. Naše flexibilní a přizpůsobitelné služby jsou navrženy tak, aby splňovaly vaše specifické požadavky.
 • Zvýšená bezpečnost

  • Naše zařízení jsou vybavena pokročilými bezpečnostními opatřeními k zajištění bezpečnosti a integrity vašeho zboží.
 • Celosvětový dosah

  • S rozsáhlou sítí mezinárodních partnerů poskytujeme bezproblémová globální logistická řešení, která přesahují skladování.
 • Přístup zaměřený na zákazníka

  • Náš závazek ke spokojenosti zákazníků nás vede k poskytování výjimečných služeb a podpory v každé fázi procesu skladování.
Vzteklý
Ověřeno MonsterInsights