Vysoce profesionální, nákladově efektivní a vysoce kvalitní
Mezinárodní poskytovatel logistických služeb na jednom místě pro globálního obchodníka

Doprava z Číny do Francie

Poslední aktualizace:

Doprava z Číny do Francie

Přeprava zboží z Číny do Francie je klíčovou součástí mezinárodního obchodu, usnadňuje tok elektroniky, textilu, strojů a spotřebního zboží mezi dvěma světovými ekonomickými velmocemi. Výběr správného speditéra může významně ovlivnit vaše podnikání, zajistit včasné dodávky, nákladovou efektivitu a soulad s mezinárodními předpisy. Spolehlivý logistický partner se dokáže orientovat ve složitosti celní odbavení, poskytovat komplexní pojišťovací službya nabízejí flexibilní skladová řešení, díky čemuž je proces přepravy hladší a efektivnější.

At Dantful International Logistics, specializujeme se na poskytování vysoce profesionálních, nákladově efektivních a vysoce kvalitních komplexních mezinárodních logistických služeb pro globální obchodníky. Naše odbornost v oceán nákladníletecká nákladní dopravaskladové služby, a celní odbavení zajišťuje, že se s vaším zbožím zachází s maximální péčí a účinností od okamžiku, kdy opustí Čínu, až do příjezdu do Francie. Díky partnerství s námi získáte přístup k síti zkušených profesionálů, kteří se věnují tomu, aby vaše přeprava byla bezproblémová a bez stresu.

Obsah

Námořní doprava z Číny do Francie

Proč zvolit námořní přepravu?

Námořní přeprava je preferovanou volbou pro přepravu zboží z Číny do Francie díky své nákladové efektivitě, kapacitě pro velké objemy a všestrannosti při manipulaci s různými druhy nákladu. Je to výhodné zejména pro podniky, které se zabývají hromadnými zásilkami, a nabízí značné úspory ve srovnání s leteckou přepravou. Námořní přeprava navíc poskytuje různé možnosti, jako např Plné zatížení kontejneru (FCL)Méně než zatížení kontejneru (LCL)a specializované kontejnery, které podnikům umožňují vybrat nejvhodnější metodu pro jejich specifické potřeby.

Klíčové francouzské přístavy a trasy

Francie se může pochlubit několika klíčovými přístavy, které usnadňují mezinárodní obchod, včetně:

 • Přístav Le Havre: Jeden z největších přístavů ve Francii, sloužící jako hlavní brána pro zboží vstupující do Evropy.
 • Přístav Marseille-Fos: Nachází se na pobřeží Středozemního moře a má zásadní význam pro obchod s Asií, Afrikou a Blízkým východem.
 • Přístav Dunkerque: Důležité pro obchod se severní Evropou a Spojeným královstvím.
 • Přístav Nantes Saint-Nazaire: Manipuluje s různými druhy nákladu, včetně volně loženého a kontejnerového zboží.

Tyto přístavy jsou propojeny dobře zavedenými lodními trasami z velkých čínských přístavů, jako je Šanghaj, Ningbo a Shenzhen, což zajišťuje efektivní a spolehlivý tranzit.

Druhy námořní nákladní dopravy

Plné zatížení kontejneru (FCL)

FCL je ideální pro podniky s velkým objemem zboží. Nabízí výhodu výhradního použití kontejneru, minimalizuje riziko poškození a zajišťuje rychlejší zpracování. Tato možnost je nákladově efektivní pro větší zásilky a poskytuje flexibilitu, pokud jde o typy a velikosti kontejnerů.

Méně než zatížení kontejneru (LCL)

LCL je vhodný pro menší zásilky, které nevyžadují plný kontejner. Umožňuje více dopravcům sdílet kontejnerový prostor, čímž se snižují náklady. Tato možnost je ideální pro podniky s menšími objemy zboží a poskytuje cenově výhodné řešení bez nutnosti plného kontejneru.

Speciální kontejnery

Speciální kontejnery, jako jsou chlazené (chladicí) kontejnery, kontejnery s otevřenou střechou a kontejnery s plochými regály, splňují specifické požadavky na náklad. Jsou nezbytné pro přepravu zboží podléhajícího zkáze, nadrozměrného nákladu a položek, které vyžadují zvláštní manipulaci nebo podmínky skladování.

Roll-on/Roll-off loď (RoRo Ship)

Lodě RoRo jsou určeny pro přepravu vozidel a kolových strojů. Tato metoda umožňuje vozidlům najíždět a vystupovat z plavidla, což zajišťuje efektivní nakládání a vykládání. Je ideální pro podniky zabývající se přepravou automobilů a těžkých strojů.

Přerušení hromadné dopravy

Přestávka hromadné dopravy se používá pro nadrozměrný nebo těžký náklad, který nelze přepravovat do kontejnerů. Zboží je nakládáno jednotlivě a zajištěno na plavidle. Tato metoda je vhodná pro průmyslové stroje, stavební zařízení a další velké předměty.

Námořní zasílatel z Číny do Francie

Výběr správného námořní dopravce je zásadní pro zajištění efektivní a spolehlivé přepravy z Číny do Francie. Dantful International Logistics nabízí komplexní řadu služeb námořní přepravy šitých na míru potřebám globálních obchodníků. Naše odbornost v celní odbavenískladové služby, a pojištění zajišťuje, že se s vaším zbožím během přepravního procesu zachází opatrně a efektivně.

Spolupráce Dantful International Logistics vám poskytuje přístup k síti zkušených profesionálů, kteří se věnují poskytování vysoce kvalitních a nákladově efektivních logistických řešení. Ať už požadujete FCL, LCL nebo specializované kontejnerové služby, jsme odhodláni zajistit, aby vaše přeprava byla bezproblémová a bez stresu. 

Letecká přeprava z Číny do Francie

Proč zvolit leteckou přepravu?

Letecká nákladní doprava je ideální způsob dopravy pro podniky vyžadující rychlé a spolehlivé doručení zboží z Číny do Francie. Navzdory tomu, že je nákladnější než námořní přeprava, letecká přeprava nabízí významné výhody, jako jsou kratší doby přepravy, vyšší bezpečnost a schopnost manipulovat s časově citlivými položkami s vysokou hodnotou. Díky letecké přepravě mohou podniky zajistit, že se jejich produkty dostanou na trh rychle, udrží úroveň zásob a efektivně uspokojí požadavky zákazníků.

Klíčová francouzská letiště a trasy

Francie je obsluhována několika významnými letišti, která usnadňují mezinárodní leteckou nákladní dopravu, včetně:

 • Letiště Charlese de Gaulla (CDG): Nachází se v Paříži, je to největší letiště ve Francii a hlavní uzel pro mezinárodní leteckou nákladní dopravu.
 • Letiště Lyon-Saint Exupéry (LYS): Důležité pro nákladní zásilky v rámci jihovýchodní Francie a sousedních zemí.
 • Letiště Marseille Provence (MRS): Obsluhuje oblast Středomoří a je životně důležitá pro obchod s jižní Evropou, Afrikou a Blízkým východem.
 • Letiště Nice Cote d'Azur (NCE): Klíčové letiště pro zboží vysoké hodnoty a rychle se kazící, zejména v regionu Francouzské riviéry.

Tato letiště jsou propojena klíčovými trasami letecké nákladní dopravy z velkých čínských měst, jako je Peking, Šanghaj, Guangzhou a Shenzhen, což zajišťuje efektivní a spolehlivý tranzit.

Typy služeb letecké nákladní dopravy

Standardní letecká přeprava

Standardní letecká přeprava služby nabízejí vyvážené řešení pro podniky, které chtějí kombinovat rychlost a nákladovou efektivitu. Tato služba je ideální pro zásilky, které vyžadují včasné doručení, ale nejsou extrémně urgentní. Poskytuje spolehlivou možnost pro různé druhy nákladu a zajišťuje, že zboží dorazí v rozumném časovém rámci.

Expresní letecká přeprava

Expresní letecká přeprava je určen pro zásilky, které potřebují dorazit do cíle co nejrychleji. Tato prémiová služba nabízí nejrychlejší časy přepravy, často během 1–3 dnů, takže je ideální pro urgentní zásilky, položky vysoké hodnoty a zboží podléhající rychlé zkáze. I když je dražší, zajišťuje rychlé dodání kritických dodávek.

Konsolidovaná letecká přeprava

Konsolidovaná letecká přeprava umožňuje více odesílatelům spojit svůj náklad do jediné zásilky, čímž se snižují náklady díky sdílenému prostoru. Tato služba je vhodná pro menší zásilky, které nevyžadují rychlost expresní přepravy, ale přesto je potřeba je přepravit efektivně. Nabízí cenově výhodné řešení při zachování rozumné přepravní doby.

Přeprava nebezpečného zboží

Přeprava nebezpečné zboží letecky vyžaduje specializované zacházení a dodržování přísných předpisů. Tato služba zajišťuje, že nebezpečné zboží, jako jsou chemikálie, hořlavé materiály a další regulované položky, je přepravováno bezpečně a v souladu s mezinárodními standardy. K zajištění bezpečnosti nákladu a personálu se používá speciální balení, dokumentace a postupy.

Letecký dopravce z Číny do Francie

Výběr doprava letecký dopravce je zásadní pro zajištění efektivní a spolehlivé přepravy z Číny do Francie. Dantful International Logistics se specializuje na poskytování komplexních služeb letecké nákladní dopravy šitých na míru tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám globálních obchodníků. Naše odbornost v celní odbavenípojištění, a skladové služby zajišťuje, že se s vaším zbožím během celého procesu přepravy zachází s maximální péčí a účinností.

Spolupráce Dantful International Logistics vám poskytuje přístup k síti zkušených profesionálů, kteří se věnují poskytování vysoce kvalitních a nákladově efektivních logistických řešení. Ať už požadujete standardní, expresní, konsolidovanou nebo přepravu nebezpečného zboží, jsme odhodláni zajistit, aby vaše přeprava byla bezproblémová a bez stresu.

Náklady na dopravu z Číny do Francie

Faktory ovlivňující přepravní náklady

Pochopení faktorů, které ovlivňují náklady na přepravu, je pro podniky zásadní pro optimalizaci nákladů na logistiku. Několik klíčových prvků ovlivňuje celkové náklady na přepravu zboží z Číny do Francie, včetně:

 • Hmotnost a objem: Přepravní náklady se často vypočítávají na základě skutečné hmotnosti a objemové hmotnosti nákladu. Za těžší a objemnější zásilky jsou obvykle účtovány vyšší poplatky.
 • Způsob dopravy: Výběr mezi oceán nákladní  a  letecká nákladní doprava výrazně ovlivňuje náklady. Námořní přeprava je obecně nákladově efektivnější pro velké objemy, zatímco letecká přeprava nabízí rychlost za prémiovou cenu.
 • Vzdálenost a trasa: Geografická vzdálenost mezi místem původu a místem určení a také konkrétní trasa přepravy mohou ovlivnit náklady. Přímé cesty bývají levnější a rychlejší.
 • Povaha zboží: Křehké, vysoce hodnotné, rychle se kazící nebo nebezpečné zboží vyžaduje speciální manipulaci, balení a pojištění, což vede k dodatečným nákladům.
 • Sezónnost: Sazby dopravy se mohou měnit v závislosti na sezónní poptávce. Období špičky, jako jsou svátky a velké nákupní akce, často vedou k vyšším sazbám kvůli zvýšené poptávce.
 • Doplatek za palivo: Rozdíly v cenách paliva přímo ovlivňují náklady na dopravu. Palivové příplatky se obvykle přičítají k základní sazbě, aby pokryly tyto výkyvy.
 • Zvyky a cla: Dovozní cla, daně a poplatky za celní odbavení se v jednotlivých zemích liší a mohou významně ovlivnit celkové náklady na dopravu.
 • Pojištění: Pojištění nákladu proti potenciálnímu poškození nebo ztrátě zvyšuje celkové náklady, ale poskytuje klid a finanční ochranu.

Srovnání nákladů: Námořní přeprava vs. letecká přeprava

Při rozhodování mezi oceán nákladní  a  letecká nákladní doprava, je nezbytné zvážit dopady na náklady každé metody. Níže je srovnání těchto dvou:

FaktorOcean FreightLetecká nákladní doprava
StátObecně nižší pro velké objemyVyšší, zejména u urgentních zásilek
Doba přepravyDelší (týdny až měsíce)Kratší (dny až týden)
Nákladová kapacitaVysoká (vhodná pro hromadné zásilky)Omezené (ideální pro menší položky s vysokou hodnotou)
Dopad na životní prostředíNižší uhlíková stopaVyšší uhlíková stopa
Manipulace a bezpečnostVhodné pro zboží méně náročné na časZvýšená bezpečnost pro cenný náklad

Zatímco námořní přeprava nabízí úspory nákladů na hromadné zásilky, letecká přeprava poskytuje rychlost a spolehlivost pro urgentní a vysoce hodnotné položky. Podniky musí tyto faktory zvážit na základě svých specifických potřeb a priorit.

Je třeba zvážit dodatečné náklady

Kromě primárních nákladů na dopravu může celkové náklady na dopravu z Číny do Francie ovlivnit několik dalších výdajů:

 • Přístavní a manipulační poplatky: Poplatky za nakládku a vykládku nákladu v přístavech nebo na letištích, včetně poplatků za manipulaci na terminálu (THC).
 • Skladování a skladování: Náklady spojené se skladováním zboží v místě původu nebo v místě určení. Využití skladové služby může pomoci tyto výdaje efektivně řídit.
 • Poplatky za dokumentaci: Poplatky za přípravu a zpracování potřebné přepravní dokumentace, včetně nákladních listů, obchodních faktur a osvědčení o původu.
 • Celní odbavení a zprostředkování: Poplatky za proclení zboží včetně zprostředkovatelských služeb. Partnerství se zkušeným poskytovatelem logistiky jako Dantful International Logistics může tento proces zefektivnit a minimalizovat náklady.
 • Pojištění: Náklady na pojištění nákladu proti možnému poškození, krádeži nebo ztrátě. Obsáhlý pojišťovací služby nabídnout finanční ochranu a klid.
 • Kurzy směnných kurzů: Kolísání směnných kurzů může ovlivnit celkové náklady, zejména u mezinárodních transakcí.

Náklady na dopravu z Číny do Francie jsou ovlivněny různými faktory, včetně zvoleného způsobu přepravy, vlastností nákladu a dodatečných nákladů. Pochopení těchto prvků je zásadní pro to, aby podniky mohly činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své rozpočty na logistiku. Partnerství se spolehlivým a zkušeným speditérem, jako je Dantful International Logistics může pomoci efektivně řídit tyto náklady a zároveň zajistit bezproblémové a efektivní přepravní operace.

 

Doba přepravy z Číny do Francie

Faktory ovlivňující dodací lhůtu

Doba přepravy z Číny do Francie je ovlivněna mnoha faktory. Pochopení těchto faktorů může firmám pomoci lépe plánovat logistiku a řídit očekávání zákazníků:

 • Způsob dopravy: Zvolený způsob dopravy—oceán nákladní or letecká nákladní doprava— má významný vliv na dobu přepravy. Námořní přeprava obvykle trvá déle než letecká přeprava.
 • Vzdálenost a trasa: Zeměpisná vzdálenost mezi přístavy nebo letišti původu a určení a konkrétní zvolená trasa mohou ovlivnit dobu přepravy. Přímé cesty jsou obvykle rychlejší.
 • Celní odbavení: Účinnost celní odbavení procesy v původním i cílovém přístavu mohou ovlivnit celkovou dobu přepravy. Zpoždění v papírování nebo kontrolách může prodloužit dobu přepravy.
 • Sezónnost a počasí: Zpoždění mohou způsobit sezónní faktory, jako jsou špičkové dodací lhůty, svátky a nepříznivé povětrnostní podmínky. Například sezóna tajfunů v Asii nebo zimní bouře v Evropě mohou ovlivnit jízdní řády.
 • Přetížení přístavu: Přetížení ve velkých přístavech může vést ke zpožděním při nakládání a vykládání nákladu. Vysoké objemy dopravy během špiček mohou tento problém zhoršit.
 • Typ nákladu a požadavky na manipulaci: Speciální požadavky na manipulaci s určitými druhy nákladu, jako jsou nebezpečné materiály nebo zboží podléhající zkáze, mohou ovlivnit dodací lhůty. Tyto položky mohou vyžadovat dodatečné kontroly nebo zvláštní přepravní opatření.
 • Jízdní řády a dostupnost: Časy přepravy mohou ovlivnit jízdní řády a dostupnost přepravců. Omezená dostupnost plavidel nebo letů může mít za následek delší čekací doby před odjezdem zásilky.
 • Intermodální transfery: Potřeba intermodálních transferů, kdy se náklad přesouvá mezi různými druhy dopravy (např. z lodi na kamion), může prodloužit celkovou dobu přepravy.

Průměrné dodací lhůty: Námořní doprava vs. Letecká přeprava

Pochopení průměrných dodacích lhůt pro různé způsoby přepravy může firmám pomoci činit informovaná rozhodnutí na základě jejich konkrétních potřeb a termínů:

FaktorOcean FreightLetecká nákladní doprava
Doba přepravy25 40-dny3 7-dny
RychlostPomalejší, vhodný pro neurgentní nákladRychlejší, ideální pro urgentní a vysoce hodnotné zboží
SpolehlivostStřední, podléhá přetížení přístavu a zpožděním počasíVysoká, s menším počtem zpoždění a předvídatelnějšími plány

Ocean Freight: Doručení zboží z Číny do Francie prostřednictvím námořní dopravy obvykle trvá přibližně 25–40 dní. Tento časový rámec zahrnuje čas potřebný pro nakládku a vykládku v přístavech, celní odbavení a skutečný námořní tranzit. Námořní přeprava je ideální pro neurgentní zásilky a hromadný náklad a nabízí úsporu nákladů i přes delší dobu přepravy.

Letecká nákladní doprava: Naproti tomu letecká nákladní doprava nabízí výrazně kratší dobu přepravy, obvykle v rozmezí 3 až 7 dnů. Tento způsob je vhodný pro urgentní zásilky, zboží vysoké hodnoty a zboží, které vyžaduje včasné doručení. Letecká přeprava je sice dražší než námořní přeprava, ale rychlost a spolehlivost, kterou nabízí, může ospravedlnit vyšší náklady na časově citlivý náklad.

Výběr mezi oceán nákladní  a  letecká nákladní doprava závisí na několika faktorech, včetně naléhavosti zásilky, rozpočtových omezení a povahy nákladu. Pochopení faktorů, které ovlivňují dobu přepravy a průměrné doby přepravy pro každou metodu, může podnikům pomoci přijímat informovaná rozhodnutí a optimalizovat jejich logistické strategie.

Partnerství se spolehlivým a zkušeným speditérem, jako je Dantful International Logistics zajišťuje efektivní manipulaci se zbožím, ať už zvolíte námořní nebo leteckou přepravu. Naše odbornost v celní odbavenípojišťovací služby, a skladové služby zajišťuje bezproblémovou přepravu z Číny do Francie.

 

Přeprava od dveří ke dveřím z Číny do Francie

Co je služba od dveří ke dveřím?

Služba door-to-door je komplexní logistické řešení, které pokrývá celý proces přepravy od místa původu až po konečné místo určení. Tato služba zahrnuje vyzvednutí, přepravu, celní odbavení a doručení přímo k domovu příjemce. Nabízí bezproblémovou a bezproblémovou přepravu a eliminuje potřebu více manipulací a zprostředkovatelů.

DDU (Dodané clo nezaplaceno)

DDU (Dodané clo nezaplaceno) je incoterm, kde prodávající odpovídá za dodání zboží do země určení, ale ne za zaplacení dovozního cla, daní nebo vyřízení celního odbavení. Tyto náklady nese kupující při příchodu zboží.

DDP (Dodané clo zaplaceno)

DDP (Dodané clo zaplaceno) je incoterm, kde prodávající přebírá plnou odpovědnost za dodání zboží na místo kupujícího, včetně zaplacení dovozního cla, daní a celního odbavení. Jedná se o plně komplexní službu, která zajišťuje, že kupující obdrží zboží bez jakýchkoliv dalších poplatků a potíží.

LCL (menší než kontejnerové zatížení) Door-to-Door

Pro podniky s menšími zásilkami, LCL (menší než zatížení kontejneru) Ideální je služba door-to-door. Umožňuje více přepravcům sdílet kontejnerový prostor, čímž se snižují náklady a zároveň poskytuje pohodlí přímého doručení do konečného místa určení. Tato služba zajišťuje efektivní manipulaci s menšími zásilkami bez nutnosti plného kontejneru.

FCL (Full Container Load) od dveří ke dveřím

Pro větší zásilky, FCL (plné zatížení kontejneru) Služba door-to-door nabízí výhradní použití kontejneru, poskytuje lepší kontrolu a snižuje riziko poškození. Tento způsob je cenově výhodný u hromadných zásilek a zajišťuje doručení zboží přímo na adresu příjemce bez průběžné manipulace.

Letecká přeprava od dveří ke dveřím

U urgentních zásilek nebo zásilek vysoké hodnoty, letecká nákladní doprava od dveří ke dveřím služba poskytuje nejrychlejší možnost doručení. Tato služba zahrnuje vyzvednutí, leteckou přepravu, celní odbavení a konečné doručení na místo příjemce. Je ideální pro zboží citlivé na čas, které potřebuje rychle a bezpečně dorazit na místo určení.

Klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu

Když se rozhodnete pro službu „od dveří ke dveřím“, je třeba vzít v úvahu několik klíčových faktorů, aby byl zajištěn hladký a efektivní proces přepravy:

 • Způsob dopravy: Vyberte vhodný způsob dopravy (LCL, FCL nebo letecká přeprava) na základě objemu, hodnoty a naléhavosti zásilky.
 • Celní odbavení: Zajistěte, aby byla připravena veškerá nezbytná dokumentace pro hladké celní odbavení v zemích původu i v cílových zemích.
 • Dovozní cla a daně: Pochopte důsledky podmínek DDU a DDP, abyste určili, kdo bude odpovědný za placení dovozních cel a daní.
 • Pojištění: Považujte za komplexní pojistné krytí k ochraně zboží před možným poškozením nebo ztrátou během přepravy.
 • Doba přepravy: Vyhodnoťte očekávanou dobu přepravy pro zvolený způsob dopravy, aby odpovídala obchodním požadavkům a očekáváním zákazníků.

Výhody služby od dveří ke dveřím

Výběr služby door-to-door nabízí podnikům řadu výhod, včetně:

 • Pohodlí: Jediné kontaktní místo pro celý proces přepravy, od vyzvednutí až po doručení, zjednodušuje správu logistiky.
 • Účinnost: Zjednodušená manipulace a zkrácené doby přepravy zajišťují včasné dodání zboží.
 • Úspora nákladů: Konsolidovaná přepravní opatření (LCL) a snížená manipulace minimalizují celkové náklady na přepravu.
 • Snížení rizika: Minimalizace přechodné manipulace snižuje riziko poškození nebo ztráty.
 • Dodržování: Profesionální zpracování celního odbavení a dodržování mezinárodních předpisů zajišťuje hladký tranzit a doručení.

Jak může Dantful International Logistics pomoci

Dantful International Logistics se specializuje na poskytování komplexních přepravních služeb od dveří ke dveřím z Číny do Francie. Naše odbornost v celní odbavenípojišťovací služby, a skladová řešení zajišťuje, že se s vaším zbožím během celého procesu přepravy zachází s maximální péčí a účinností.

Partnerstvím Dantful International Logistics, můžete využít naši rozsáhlou síť a zkušené odborníky, kteří se věnují poskytování vysoce kvalitních a nákladově efektivních logistických řešení. Ať už požadujete LCL, FCL, leteckou přepravu nebo specializované služby DDU a DDP, jsme odhodláni zajistit, aby vaše přeprava byla bezproblémová a bez stresu.

 

Podrobný průvodce přepravou z Číny do Francie s Dantful

Orientace ve složitosti mezinárodní přepravy může být skličující, ale s Dantful International Logistics, proces se stává přímočarým a zvládnutelným. Zde je podrobný průvodce přepravou vašeho zboží z Číny do Francie s naší odbornou pomocí.

1. Úvodní konzultace a cenová nabídka

Prvním krokem v procesu přepravy je počáteční konzultace s našimi zkušenými logistickými profesionály. Během této konzultace probereme vaše specifické přepravní potřeby, včetně typu zboží, objemu, preferovaného způsobu přepravy (námořní nebo letecká přeprava) a dodací lhůty. Na základě těchto informací vám poskytneme podrobnou a konkurenceschopnou nabídku přizpůsobenou vašim požadavkům.

 • Kontaktujte nás: Oslovte náš tým prostřednictvím našeho kontakt strana domluvit si konzultaci.
 • Posouzení potřeb: Posoudíme vaše přepravní potřeby a poskytneme přizpůsobené řešení.
 • Citát: Získejte jasnou a podrobnou cenovou nabídku s popisem všech souvisejících nákladů.

2. Rezervace a příprava zásilky

Po schválení nabídky je dalším krokem rezervace zásilky a příprava zboží k přepravě. Náš tým se postará o veškerou logistiku a zajistí, že vaše zásilka bude připravena k odeslání.

 • Potvrzení rezervace: Potvrďte rezervaci u našeho týmu.
 • Obal: Ujistěte se, že je vaše zboží bezpečně zabaleno v souladu s mezinárodními přepravními standardy. Nabízíme pokyny k nejlepším postupům balení, abyste zabránili poškození během přepravy.
 • Vyzvednutí: Naplánujte si vhodný čas, kdy náš tým vyzvedne vaše zboží z vašeho místa.

3. Dokumentace a celní odbavení

Řádná dokumentace a celní odbavení jsou kritickými součástmi mezinárodní přepravy. Naši odborníci vyřídí veškerou potřebnou administrativu a zajistí dodržování celních předpisů jak v Číně, tak ve Francii.

 • Požadovaná dokumentace: Připravte si základní dokumenty, jako je nákladní list, obchodní faktura, seznam balení a osvědčení o původu.
 • Cla a daně: V závislosti na zvoleném incotermu (DDU nebo DDP) zvládneme platbu cel a daní.
 • Celní odbavení: Náš tým zajišťuje hladké celní odbavení přesným vyplněním všech požadovaných formulářů a spojením s celními úřady.

4. Sledování a sledování zásilky

Jakmile je vaše zásilka na cestě, je důležité sledovat její průběh. S Dantful International Logistics můžete snadno sledovat svou zásilku po celou dobu její cesty.

 • Sledování v reálném čase: Získejte přístup k informacím o sledování v reálném čase prostřednictvím našeho online systému sledování.
 • Pravidelné aktualizace: Dostávejte pravidelné aktualizace o stavu vaší zásilky, včetně odhadovaných časů příjezdu a případných zpoždění.
 • Zákaznická podpora: Náš specializovaný tým zákaznické podpory je k dispozici, aby zodpověděl jakékoli dotazy a poskytl pomoc během procesu přepravy.

5. Konečné doručení a potvrzení

Posledním krokem je doručení vašeho zboží do určeného místa určení ve Francii. Náš tým zajišťuje, že dodávka proběhne efektivně a že budete se službou spokojeni.

 • Závěrečná dodávka: Naši logističtí partneři ve Francii zajišťují konečnou dodávku a zajišťují, že vaše zboží dorazí na určenou adresu.
 • Kontrola a potvrzení: Ověřte stav a množství dodaného zboží. Náš tým je připraven vyřešit jakékoli problémy nebo obavy.
 • Zpětná vazba a sledování: Vážíme si vaší zpětné vazby a budeme ji sledovat, abychom zajistili vaši úplnou spokojenost s našimi službami. Vaše příspěvky nám pomáhají neustále se zlepšovat a poskytovat nejlepší možná logistická řešení.

Výběr Dantful International Logistics pro vaše potřeby přepravy z Číny do Francie zaručuje bezproblémový a efektivní proces od začátku do konce. Náš podrobný průvodce zajišťuje, že každý aspekt přepravy je řízen s odborností a péčí a poskytuje vám klid a důvěru v naše služby.

 

Výběr speditéra z Číny do Francie

Výběr doprava speditér pro odeslání z Čína na Francie je zásadní pro zajištění bezproblémového a efektivního logistického procesu. Spolehlivý speditér jako Dantful International Logistics přináší rozsáhlé odborné znalosti v oblasti mezinárodní lodní dopravy, zvládání složitostí jako např celní odbavení, dodržování předpisů a speciální požadavky na manipulaci. Nabízíme širokou škálu služeb, vč oceán nákladníletecká nákladní dopravapojišťovací služby, a doručení z domu do domu, přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.

At Dantful International Logistics, poskytujeme nákladově efektivní řešení využitím našich vztahů s přepravci k vyjednávání lepších sazeb a konsolidaci zásilek. Naše sledování v reálném čase a vyhrazená zákaznická podpora zajišťují, že máte přehled a kontrolu během celého procesu přepravy. Ať už potřebujete rychle letecká nákladní doprava pro urgentní zboží popř oceán nákladní pro hromadné zásilky, naše komplexní nabídka služeb a konkurenceschopné ceny z nás dělají ideálního partnera pro vaše logistické potřeby.

Spolupráce Dantful International Logistics zaručuje, že s vašimi zásilkami bude nakládáno s maximální péčí a účinností, od vyzvednutí v Číně až po konečné doručení ve Francii. Náš závazek k dokonalosti a robustní systém podpory zajišťuje bezproblémovou přepravu bez stresu. 

Vzteklý
Ověřeno MonsterInsights